W tym tygodniu:

Język angielski 10.02.2020 – 14.02.2020 4me
Nauczyciel wita się z dziećmi mówiąc ‘Hello children’ i pytając ‘How are you?’. Po przywitaniu śpiewamy piosenkę ‘Hello, hello how are you?’. W tym tygodniu nadal rozmawiamy o czynnościach które wykonujemy codziennie czyli o naszych rutynach, ale też poruszamy bardzo miły temat Walentynek.
W pierwszym dniu naszych zajęć w tym tygodniu przypominamy sobie poznane czynności dnia codziennego ex. wash my face, brush my teeth, oraz piosenkę ‘Here we go round the mulberry bush’. Maluchy będą się uczyły uproszczonej wersji tej piosenki (vocab. This is the way I wash my face in the morning, this is the way I comb my hair in the morning, this is the way I have breakfast in the morning, this is the way I brush my teeth in the morning, this is the way I go to school in the morning). Natomiast średnia grupa i starszaki poznają dodatkowo nowe słownictwo i uczą się rock&roll’owej piosenki ‘Every day’ (vocab. Every day, what do you do every day?, I take a bath, I brush my teeth, I ride a bike, I go to bed). Każdej grupie przed zaprezentowaniem piosenki nauczyciel wytłumaczy słownictwo i pokażę jakie gesty/ruchy będziemy wykonywać. Ten dzień zajęć poświęcamy na jak najlepszemu nauczeniem się piosenek w każdej grupie. Na koniec zajęć bawimy się w zabawę ‘Simon says’.
Drugi dzień zajęć poświęcamy dniu Walentynek. Dzieci poznają dzięki nowym piosenkom podstawowe słówka związane z tym dniem.
Maluchy uczą się prostej piosenki ‘Valentine’s’ (vocab. Valentines what colours do you see, take a look with me, red hearts, orange hearts, yellow hearts too, here is one for you, blue hearts, purple hearts, hearts that are green, I hope there’s one for me, as pretty as can be). Maluchy słuchają tej piosenki, uczą się słów a zarazem przypominają sobie kolory, a następnie tańczą i śpiewają.
Starsze grupy mają trudniejsze zadanie, ponieważ uczymy się dwóch piosenek związanych z Walentynkami. Pierwsza z nich ‘Boom chicka boom on Valentine’s day’ jest to tekst z muzyką, który powtarzamy za nagraniem. Druga piosenka jest to znana i popularna angielska piosenka ‘Skidamarink’ (vocab. Skidamarink a-dink, skidamarink a-doo I love you, I love you in the morning, and in the afternoon, I love you in the evening, and underneath the moon, Happy Valentine’s Day). W dniu Walentynek będziemy się uczyć też śpiewanego wierszyka (melodia jak do Here we go round the mulberry bush) ‘Valentines hopping’ (vocab. Here we go hopping round the room x2, here we go hopping round the room on Valentine’s day).
Na zakończenie zajęć śpiewamy piosenkę ‘Goodbye, goodbye’ i życzymy sobie miłego dnia.

Język angielski 03.02.2020 – 07.02.2020 4me
Nauczyciel wita się z dziećmi mówiąc ‘Hello children’ i pytając ‘How are you?’. Po przywitaniu śpiewamy
piosenkę ‘Hello, hello how are you?’. W tym tygodniu zaczynamy od zaśpiewania doskonale znanej
dzieciom piosenki ‘Up and down’ (vocab. up, down, open, closed, happy, sad, yes, no). Następnie
kontynuujemy rozgrzewkę. Nauczyciel prosi dzieci o powtarzanie i naśladowanie jego gestów. W starszej
grupie nauczyciel myli dzieci pokazując odwrotność tego co mówi i obserwuje które dzieci uważają co
mówią i robią. Dzieci powtarzają : up – down, big – small, long – short, high – low, fast – slow, close –
open, right – left, in – out, under – over, yes – no, I don’t know – I know. Nauczyciel tłumaczy now
słownictwo i pyta się dzieci o tłumaczenie / znaczenie już znanych słów.
W tym tygodniu będziemy poznawać i rozmawiać o różnych czynnościach które wykonujemy i
czynnościach dnia codziennego i naszych ustalonych rutynach.
Na początek uczymy się nowych słówek: (vocab. book, open, close, and, door, floor, sit on, sleep on, put
on, take off, shoe). Nauczyciel tłumaczy każde nowe słowo i pokazuje jego odpowiednik w miarę
możliwości. Zanim będziemy słuchać piosenki wykonujemy następujące czynności: with your hand open
/ close a book, open / close imaginary door, sit on the floor / look as if you were sleeping, take off / put on
a shoe. Po zapoznaniu się ze słownictwem zaśpiewamy piosenkę ‘Open a book’.
Piosenka podzielona jest na dwie części, tą w której wykonujemy czynności i chór instrumentalny.
Podczas pierwszej będziemy śpiewać i wykonywać czynności, a podczas drugiej dzieci będą się bawić,
tańczyć lub skakać.
Pobawimy się też w zabawę ‘Simon says’, w której nauczyciel mówi co dzieci mają wykonać. W
najstarszej grupie te dzieci które będą wykonywały czynności poprawie będą mogły wymyślić swoje
czynności, które będą wykonywane.
W drugi dzień zajęć w tym tygodniu uczymy się piosenki o czynnościach dnia codziennego ‘Here we go
round the mulbery bush’ CD1 T23 (vocab. Here we go round the mulberry bush early in the morning, this
is the way we wash our face, this is the way we brush our teeth, this is the way we comb our hair, this is
the way we go to school). Nauczyciel pokazuje każą czynność i tłumaczy dzieciom znaczenie tekstu
piosenki. W grupie maluchów postaramy nauczyć się pokazywać i nazywać czynności, natomiast starsze
grupy uczą się piosenki ‘by heart’.
Tym razem ponownie bawimy się w zabawę ‘Simon says’ wykorzystując nowo poznane słownictwo, a
także określenia tych czynności które już znamy.
Na zakończenie zajęć śpiewamy piosenkę ‘Goodbye goodbye’. Nauczyciel żegna uczniów mówiąc
‘Have a nice day’.

Język angielski 27.01.2020 – 31.01.2020
Po krótkiej przerwie, w tym tygodniu przypominamy sobie temat ‘jedzenie’. Do tej pory poznaliśmy piosenkę ‘I like chicken’ i w niektórych grupach udało się zapoznać dzieci z piosenką ‘I like bread’, dodatkowo poznaliśmy słowo ‘like’ i wyrażenie ‘I like/I don’t like’ i poznaliśmy takie słowa: chicken, fish, ice cream, juice, pizza, bananas, apples, pasta, cheese, water, milk, lemons, bread, pears, eggs, cake. W tym tygodniu powtórzymy sobie pytanie ‘Are you hungry?’ , przypomnimy sobie znaczenie słowa ‘like’ , oraz nauczymy się
pytać o ulubione potrawy, ponieważ poznamy pytanie i piosenkę ‘Do you like …?’ Nauczyciel wita się z dziećmi mówiąc ‘Hello children’ i pytając ‘How are you?’. Po przywitaniu śpiewamy piosenkę ‘Hello, hello how are you?’. W tym tygodniu nie tylko przypominamy sobie temat związany z jedzeniem, ale także przypominamy, doskonale znaną dzieciom, piosenkę ‘Up and down’ (vocab. up, down, open, closed, happy, sad, yes, no).
Po przywitaniu przechodzimy do przypomnienia pytania ‘Are you hungry?’ Nauczyciel przypomina jego znaczenie i ilustruje to uczucie odpowiednim obrazkiem. Następnie nauczyciel pyta niektóre dzieci ‘Are you hungry?’ Dalej powtarzamy piosenkę ‘Are you  hungry?’ (vocab. are you hungry?, yes, I am, a banana, an apple, grapes, watermelon, yum yum, I’m full). Nauczyciel wyjaśnia każde nowe słowo, wspomagając się kartami obrazkowymi. Następnie bawimy się w zabawę ‘missing pictures’ podczas której wszystkie dzieci na początku zakrywają oczy, a nauczyciel chowa jeden, bądź dwa obrazki, a dziecko które prawidłowo powie jakie obrazki zniknęły będzie następne w kolejności do chowania obrazków.
Na koniec tego dnia zajęć powtarzamy piosenkę ‘I like chicken’. W drugim dniu zajęć w tym tygodniu przypominamy sobie piosenkę ‘I like chicken’ oraz ‘Are you hungry?’ W tym drugim dniu zajęć w tym tygodniu poznajemy pytanie ‘Do you like …?’ i uczymy się w grupie średniaków i starszaków piosenki ‘Do you like broccoli ice cream?’ (vocab. do you like broccoli, do you like ice cream, do you like broccoli ice cream, do you like donuts, do you like juice, do you like dounts juice, do you like pop corn, do you  like pizza, do you like pop corn pizza, do you like bananas, yes I do, do you like soup, yes I do, do you like banana soup, no I don’t yucky). Natomiast w grupie maluchów nauczyciel wyjaśnia znaczenie pytania ‘Do you like …?’ i pokazując różne karty obrazkowe pyta się dzieci czy lubią dane jedzenie. Nauczyciel prezentuje też dwie możliwe odpowiedzi do tego pytania: ‘Yes I do/No I don’t’ i prosi dzieci aby w ten sposób odpowiadały. Na zakończenie bawimy się w zabawę ‘missing pictures’ i śpiewamy piosenkę ‘Goodbye, goodbye’ życząc sobie ‘Have a nice day’.

Język angielski 07.01.2020 – 10.01.2020       

Przed okresem świątecznym, jak i w trakcie świąt, zaczęliśmy uczyć się opowiadać o naszych upodobaniach i gustach. Następnie starsze grupy powtórzyły nazwy artykułów spożywczych, a maluchy zaczęły poznawać nazwy artykułów spożywczych. Poznaliśmy formę ‘I like …’ oraz formę         ‘I don’t like …’. W tym tygodniu kontynuujemy poznawanie słownictwa z zakresu jedzenia.

Na początku zajęć nauczyciel wita się z dziećmi mówiąc ‘hello’ lub ‘good morning’, pyta się o samopoczucie ‘how are you?’ i zapoznaje nieobecne wcześniej dzieci z nową piosenką na przywitanie ‘Hello, hello, how are you?’ (vocab. hello how are you?, I’m good, I’m great, I’m wonderful, I’m tired, I’m hungry, I’m not so good),  tłumaczy dzieciom znaczenie nowych wyrażeń. Przy okazji akcentuje wyrażenie ‘I’m hungry’ ponieważ zajmujemy się tematem jedzenia.

Na wstępie powrócimy do słownictwa z piosenki ‘I like chicken’ (vocab. I like chicken, I like fish, I like ice cream, what’s this, this is juice, I on’t like juice), zaśpiewamy ją, a nauczyciel, położy karty obrazkowe na podłodze i kolejno zapyta dzieci, wskazując na dany obrazek  ‘What is it?’.

Drugim zadaniem na ten tydzień będzie ćwiczenie pt:. ‘I like / I don’t like.

W sali będą w widocznym miejscu zainstalowane dwa obrazki / emotki buźki uśmiechniętej (I like) i buźki smutnej (I don’t like). Nauczyciel będzie kolejno pokazywał obrazki z produktami spożywczymi i w grupie maluchów każde dziecko po kolei będzie miało za zadanie podejść do danej buźki i jeżeli się uda powiedzieć I like … / I don’t like … , a następnie wrócić na swoje miejsce, a w starszych grupach zadanie będzie wyglądało podobnie z jedną różnicą, starsze dzieci jak zobaczą dany obrazek, będą miały za zadanie szybko się zdecydować i podejść do danej buźki. Nauczyciel będzie pytał niektóre dzieci Do you like ….?

W tym tygodniu zaczniemy tęż uczyć sięnowej piosenki ‘I like bread’ (vocab. I like bread, yum yum, I like juice, I like milk, I like chicken, I don’t like cheese, yuck, yuck, I like apples, I like pears, I like eggs, I like cakes). Nauczyciel wytłumaczy słownictwo I zilustruje je kartami obrazkowymi.

Zakończymy zajęcia śpiewając piosenkę ‘Goodbye, goodbye’ i życząc sobie ‘Have a nice week’.

 

Język angielski 12.11.2019 – 15.11.2019
W tym krótszym tygodniu będziemy rozmawiać o dwóch obszarach tematycznych.
Powtórzymy temat rodziny i osób składających się na nią, oraz zaczniemy omawiać temat zwierząt i odgłosów jakie wydają w języku angielskim.
Na dobry początek nauczyciel przywita się z dziećmi, zapyta je o samopoczucie i razem zaśpiewamy piosenkę na ‘hello’.
Najpierw przypomnimy sobie jakie osoby są w rodzinie i każdą z zilustrowanych osób wymówimy kilka razy dokładnie. Następnie pobawimy się w zabawę missing pictures (w
młodszych grupach wszystkie dzieci zamykają oczy, a nauczyciel chowa jeden lub dwa obrazki, a w starszakach jedno dziecko chowa dwa obrazki, a reszta dzieci zgaduje jakie
obrazki zniknęły).
Aby utrwalić powyższe słówka nauczymy się nowej piosenki ‘Rain, rain go away’. (vocab. rain, rain go away daddy/mummy/brother/sister/baby wants to play rain, rain go away come
again another day). Kiedy starsze grupy zapamiętają piosenkę, spróbujemy zaśpiewać ją w wersji karaoke.
W drugim dniu zajęć w tym tygodniu zaczniemy też rozmawiać o zwierzątkach. Będziemy uczyć się nazw zwierzątek domowych jak też egzotycznych. Na początek będą to: cat, dog,
mouse, snake, parrot, elephant, giraffe, lion, tiger, bear, panda, bird, monkey, fish / gold fish, goat. Maluchy będą się uczyły niektórych z tych nazw ( cat, dog, mouse), natomiast starsze dzieci
będą uczyły się więcej nazw zwierząt.
Po zapoznaniu się z nazwami zwierzątek i wstępnej próbie zapamiętania ich maluchy uczą się piosenki ‘My dog and I’ (vocab. my dog and I). Po zapoznaniu się z tą piosenką i zapamiętaniu jej spróbujemy zaśpiewać ją w wersji karaoke.
Starsze grupy uczą się w tym tygodniu piosenki ‘Daddy cat’ (vocab. daddy cat, mummy cat, say hello, meow, daddy dog, mummy dog, woof, daddy mouse, mummy mouse, squeak).
Ćwicząc śpiewanie tej piosenki śpiewamy ją na grupy: wszyscy razem, dziewczynki część mamy, chłopcy część taty etc.)
Jeżeli zostanie nam trochę czasu na koniec pobawimy się w zabawę w której jedno dziecko w środku koła pokazuje ruchami i dźwiękiem jakieś zwierzę, a dzieci zgadują jego angielską
nazwę.
Starsze grupy za wysiłek włożony w naukę dostają pracę pt. ‘Find the mountain goat’.
Na zakończenie zajęć żegnamy się śpiewają piosenkę ‘Goodbye’.

Język angielski 14.10.2019 – 18.10.2019    

Nauczyciel wita się z dziećmi: Hello / Good morning, pyta je o samopoczucie: ‘How are you today’, a w grupie starszaków zadaje pytanie: ‘How was your weekend?’ i tłumaczy znaczenie pytania.

W tym tygodniu witamy się śpiewając piosenkę ‘Hello, hello’ i zaczynamy zajęcia.

Przypominamy sobie w grupie maluchów i średniaków nazwy części ciała (vocab. head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose) i piosenkę ‘Head, shoulders, knees and toes’. W grupie maluchów dzieci śpiewają ją
z nagraniem ze słowami, natomiast w starszych grupach śpiewają tą piosenkę z podkładem muzycznym.

W tym tygodniu nadal powtarzamy nazwy części ciała i uczymy się nowej prostej piosenki ‘One little finger’ (vocab. finger, tap, put, up, down, point, head, nose, chin, arm, leg, foot, wave, goodbye). Spiewając piosenkę wskazujemy palcem poszczególne części ciała.

Kiedy nauczymy się tej piosenki bawimy się w zabawę podczas której nauczyciel mówi dzieciom na jaką część ciała, rzecz w danym kolorze, lub coś dużego (big) lub małego (small) mają wskazać.

Oprócz części ciała uczymy się też dzisiaj nazw różnych czynności (ex. jump, hop, swim).  Nauczyciel prosi dzieci aby posłuchały nowej piosenki, zaśpiewały i wykonały poszczególne czynności o których śpiewają. Piosenka ‘Walking, walking, hop, hop’ (vocab. walking, hop, running, now let’s stop, tip toe, jump,  swimming, now let’s sleep, wake up, time to go, are you ready to go fast?, walk aroung the circle, gallop around the circle, tip toe around the circle, sleepy, I’m so sleepy, wake up everybody, hop around the circle, twirl around the circle, we all fall down).

W grupie średniaków uczymy sięteż, a starszaki sobie przypominają krótką rymowankę ‘Body parts’ (vocab. nod your head, stamp your feet, clap your hands, and now look at your back). Nauczyciel pokazuje wszystkie czynności a dzieci je naśladują i mówią rymowankę.

Na zakończenie zajęć dzieci śpiewają piosenkę ‘Do it’ (vocab. sleep, stand up, clap your hands, turn arond, jump, stop, touch your nose, touch your toes, say goodbye, say hello, say yes, say no, make a circle, go in, go out, sit down).

Nauczyciel mówi dzieciom ‘Have a nice day’ oraz ‘See you next time’ i żegna się.

 

Język angielski 07.10.2019 – 11.10.2019
Nauczyciel wita się z dziećmi: Hello / Good morning, pyta je o samopoczucie: ‘How are you today’, a w grupie starszaków zadaje pytanie: ‘How was your weekend?’ i
tłumaczy znaczenie pytania. Witamy się śpiewając piosenkę ‘Knock, knock hello’ i zaczynamy zabawę. W tym tygodniu uczymy się i przypominamy sobie, w starszych grupach, nazwy
części ciała. W grupie maluchów nauczyciel pokazuje poszczególne części ciała na sobie (vocab. head, eyes, ears, nose, mouth, shoulders, knees & toes) i prosi dzieci o pokazanie
tych samych części ciała na sobie i powtórzenie ich nazw. Następnie dzieci pokazują tę część ciała której nazwę wymówi nauczyciel. Kiedy dzieci będą już trochę znały
słownictwo będziemy się uczyć piosenki ‘Head, shoulders, knees and toes’, na początku powtórzymy sekwencje ruchów i tekst piosenki bez muzyki, a następnie
spróbujemy poćwiczyć śpiewanie piosenki z muzyką.
Grupa średniaków i starszaków uczyła się już tej piosenki, więc odświeżymy sobie pamięć i pierwszym zadaniem dzieci będzie wskazanie poszczególnych części ciała
na sobie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, który wyjaśni i wskaże ba ochotniku znaczenie nowych słówek (vocab. head, eyes, ears, nose, mouth, shoulders, knees,
toes to słówka już znane i nowe słówka: leg, arms, hand, body, feet). W starszych grupach przypomnimy sobie piosenkę ‘Head, shoulders, knees & toes’ oraz starszaki
przypomną sobie, a średniaki będą się jej uczyć, piosenkę ‘My body’ (vocab. look at his head, look at his arms, look at his legs, he’s beautiful).
Kiedy dzieci będą już umiały piosenkę ‘Head, shoulders, knees & toes’ oraz piosenkę ‘My body’, obie starsze grupy zagrają w bingo. Dzieci otrzymają karteczki z planszą
body parts bingo i będą miały za zadanie zaznaczać te części ciała, które wymieni nauczyciel. Pierwsze osoby które będą miały bingo otrzymują lepką nagrodę  (naklejkę).
Ze starszymi grupami nauczyciel żegna się życząc im miłego dnia ‘Have a nice day’, oraz znaną już dzieciom piosenką ‘Do it’. Maluchy żęgnają się śpiewając piosenkę
‘See you later alligator’ lub piosenkę ‘Goodbye’. Nauczyciel żegna się z dziećmi ‘Bye, bye see you next time’.

Nauczyciel wita się z dziećmi: Hello / Good morning (w grupie starszaków), oraz pyta je o samopoczucie ‘How are you today?’, maluchom przypomina odpowiedź ‘I’m fine, thanks’, a starsze grupy same już pamiętają tą odpowiedź. W tym momencie dzieci słuchają krótkiego nagrania prezentującego pytanie ‘How are you?’ i odpowiedź ‘I’m fine, thank you.’ Na dobry początek witamy się przy piosence ‘Hello, hello, can you clap your hands?’, oraz nowej piosence ‘How are you?’ (vocab. how are you?. I’m happy, I’m sad, happy i sad to słowa znane już dzieciom),następnie dzieci siadają na dywanie i zaczynamy zajęcia.

Praca z małymi dziećmi wymaga stałego powtarzania nauczonego materiału, więc  zaczynamy zajęcia od powtórzenia kolorów.

W grupie maluchów bawimy się w zabawę ‘the chinese whispers’ i przy okazji powtarzamy nazwy kolorów. Bawimy się także w pokazywanie w sali kolejnych kolorów usłyszanych na nagraniu ‘Colours’.  Wraz z tematem kolorów wprowadzamy też liczenie do 5 (liczymy kolory).  Następnie powtarzamy piosenkę ‘Up and down’  i siadamy na dywanie.

Starsze grupy witają się z nauczycielem, a następnie przechodzimy do pierwszego zadania – wskazywania kolorów poszczególnych zabawek, części ubioru lub obiektów w sali według wskazówek nauczyciela ( show us  big/small teddy, a blue shirt, a yellow skirt).  Przy tym zadaniu powtarzamy też liczby 1-10.

Po tej zabawie uczymy się prostej piosenki ‘I can see red’  (vocab. I can see red, blue, yellow. I can see a rainbow too). Powtarzamy piosenkę przynajmniej dwa razy.

W starszych grupach także bawimy się w głuchy telefon (chinese whispers), przy czym po przykładzie nauczyciela, dzieci wymyślają hasło (pula słów to: kolory, słowa z piosenki ‘Up and down’).

W starszych grupach poruszamy także temat nadchodzącej jesieni. Nauczyciel pyta się dzieci czy pamiętają nazwy pór roku? Jeżeli tak to wymieniają je, a nauczyciel im pomaga. Jeżeli nie to nauczyciel stara się ich naprowadzić na daną nazwę. Nauczyciel pyta się co kojarzy się z jesienią, jakie przedmioty, lub rośliny. Następnie pokazuje dzieciom kolejne obrazki (vocab. leaf, acorn, basket, pumpkin, scarecrow) i tłumaczy co to jest. Przy okazji pyta się dzieci jakie kolory kojarzą się z jesienią.

Na zakończenie nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy – maluchom kolorowankę, a średniakom i starszakom pracę w której wszystkie słówka wymienione powyżej się znajdują i prosi dzieci o pokolorowanie obrazka barwami jesieni.

Na zakończenie wszystkie dzieci śpiewają piosenkę ‘See you later alligator’ lub ‘Goodbye song’. Nauczyciel żegna się z dziećmi życząc im miłego tygodnia ‘Have a nice week’