KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

W PRZEDSZKOLU

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach
od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone – kształcenie jest realizowane  na odległość http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf .

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

Aktualne informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus