Opłaty

Stawka żywieniowa: (opłacana JEST „z góry” na początku każdego miesiąca)
Podstawa prawna: Uchwała Nr XI/133/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

13,00 zł (3 posiłki)
10,40 zł (2 posiłki)

Szanowni Rodzice.

Od września 2018 r. możecie Państwo wpłacać pieniądze, za żywienie dzieci (po uzyskaniu w sekretariacie kwoty do wpłaty) na konto bankowe:

Nr konta: 16 1030 1508 0000 0005 5112 4002

W tytule proszę podać imię, nazwisko i nazwę grupy dziecka.

Za Radę Rodziców pieniądze wpłacacie Państwo co miesiąc w sekretariacie – nie na konto!!!

Telefon do Przedszkola Nr 435 – 723-244-863

Telefon do zgłaszania nieobecności dziecka723-244-861

Przypominamy, że nieobecności dzieci zgłaszamy pierwszego dnia do godziny 9:00, a dzieci do Przedszkola przyprowadzamy do godziny 8:30.

Odpisy – dni nieobecności dziecka odpisujemy – zwracamy, przy kolejnej opłacie za przedszkole, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności. Jeżeli jednak rodzic zawiadomi przedszkole w dniu poprzedzającym lub w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9.00, że dziecko będzie nieobecne, odpisujemy również pierwszy dzień.

Współpracujemy z: