Szanowni Rodzice,

w związku ze zmianą przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz określeniem przez MEN zasady prowadzenia nauczania na odległość

 

Zachęcam Państwa do korzystania z zakładek:

https://www.lulek.tv/

Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim. Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania. Przekonujemy, że warto myć zęby, a mycie głowy wcale nie jest takie straszne.

https://ciufcia.pl/

Strona zawiera darmowe gry flash dla dzieci w wieku od 4-6 lat.

http://www.buliba.pl

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci

http://www.dziecionline.pl

Gry i zabawy edukacyjne z różnych przedmiotów

http://www.dla-dzieci.com.pl

Strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki, kolorowanki, gry edukacyjne.

http://www.domowyprzedszkolak.pl/

bogata baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, które pomogą w zorganizowaniu zajęć w przedszkolu, szkole czy domu.

Różne strony dla dzieci

http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php

Dziecięce gry i zabawy

oraz

https://epodreczniki.pl/

W naszej placówce kształcenie na odległość realizowane będzie poprzez przesyłanie rodzicom pocztą elektroniczną materiałów do codziennych zajęć z dziećmi do realizacji w domu, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.

Panie nauczycielki dostępne są dla Państwa pod adresem mailowy.

 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. z 2020 r. poz. 530

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000530/O/D20200530.pdf