Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Nr 435
ul. Pełczyńskiego 24 oraz oddziałów zamiejscowych przy ul. Bolkowskiej 4
– jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia do 10 maja, opłaty za wyżywienie
w kwocie: 140,00 zł.

Nr konta: 16 1030 1508 0000 0005 5112 4002

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz „DYŻUR WAKACYJNY”.
Potwierdzenie zapłaty proszę przesłać na adres:
biedrowska.przedszkole435@gmail.com
lub kazmierczyk.przedszkole435@gmail.com