W związku ze zmianą przepisów (podstawą prawną – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.)) zaktualizowaliśmy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych dzieci i ich rodziców w związku z realizacją wymogów dotyczących ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2.

P435_obowiazek_informacyjny_koronawirus_po_zmianach

Procedura podejrzenia zakażenia_P i SP ogólnodostępne

Procedura organizacji opieki_P i SP ogólnod.+specjalne

Infografika dla rodziców

Procedura postępowania prewencyjnego

Załącznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

Wzór oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z oświadczeniami

Wzór zgody na pomiar temperatury

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.

Procedura organizacji szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r

PROCEDURY
Organizacja pracy i postępowanie prewencyjne pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.
Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka lub personelu.
Wytyczne przeciwepidemiczne dla Przedszkola Nr 435 w Warszawie.
NOWA PROCEDURA

 

Dodatkowe informacje na stronie: www.edukacja.warszawa.pl