• Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego: 07:00 – 17:00

  • Stawka żywieniowa za dzień wynosi: 16,00

  • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:
    16 1030 1508 0000 0005 5112 4002

  • Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

Opłatę za dyżur wakacyjny należy uiścić od dnia 10 maja do 24 maja,
na numer konta bankowego: 16 1030 1508 0000 0005 5112 4002

W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko dziecka, z dopiskiem dyżur wakacyjny.

Stawka żywieniowa za 1 dzień pobytu dziecka w placówce to 16 zł.

Zestawienie opłat na dyżur wakacyjny według turnusów:
1 tydzień (14-18.08) – 64 zł
2 tydzień (21-25.08) – 80 zł
3 tydzień (28-31.08) – 64 zł
1 i 2 tydzień (14 – 25.08) – 144 zł
2 i 3 tydzień (21-31.08) – 144 zł
1 i 3 tydzień (14-18.08; 28-31.08) – 128 zł
1; 2 i 3 tydzień (14-31.08) – 208 zł.

Potwierdzenie płatności proszę wysyłać na adres: OKazmierczyk@eduwarszawa.pl