Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

Do 26 kwietnia 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podstawa prawna:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642