Szanowni Rodzice,

Zgodnie z zaleceniem Prezydenta m.st. Warszawy i procedowanym zarządzeniem w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na terenie tych jednostek informuję, że w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r zostają  zawieszone zajęcia w Przedszkolu Nr 435.

podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

Małgorzata Jabłońska Dyrektor Przedszkola Nr 435