Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy komunikat od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczący jakości powietrza.

W związku z wydanym komunikatem należy:

1. monitorować jakość powietrza na stronach:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

2. śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i podejmować działania określone w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/2020 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe dla substancji w powietrzu.

komunikat-gios 09-01-2024