10 maja 2022 r. została opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny. 

 

Potwierdzaniem przez rodziców woli zapisu na dyżur wakacyjny do przedszkola, do której dziecko zostało zakwalifikowane – jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny tj. do 24 maja 2022 r.

 

Brak wpłaty za żywienie oznacza rezygnację z opieki wakacyjnej.

 

Opłata za żywienie w Przedszkolu Nr 435 wynosi 13 zł za każdy dzień.

Koszt całego turnusu to kwota 13 zł x 15 dni =195 zł. 

 

Wpłatę należy dokonać na nr konta 16 1030 1508 0000 0005 5112 4002

 

W tytule wpłaty proszę podać: opłata za dyżur wakacyjny, imię i nazwisko dziecka oraz Przedszkole Nr 435 oraz grupa do której uczęszcza dziecko.

 

Bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy potwierdzenia dokonania wpłaty za dyżur wakacyjny.

 

okazmierczyk@edu.um.warszawa.pl

 

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2022 r. harmonogram zapisów

 

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 19 kwietnia do godz. 20.00

Wypełnienie wniosku w systemie.

link do systemu:   https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/

Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

Papierową wersję wniosku należy złożyć w sekretariacie siedziby głównej Przedszkola, przy ul. Pełczyńskiego 24 w godz. od 8:00 do 16:00.

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

od 10 maja do 24 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

30 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca

31 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

od 1 czerwca godz. 9:00 do 6 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

od 7 czerwca do 8 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

9 czerwca od 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

10 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

Terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę.

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Dyżur wakacyjny 2022 w Przedszkolu Nr 435

 

W czasie wakacji Przedszkole Nr 435 pracuje od 4 lipca do 22 lipca 2022 r.

w okresie od 23 lipca do 31 sierpnia 2022 r. Przedszkole jest nieczynne.

Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu 2022 r. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów o czym Państwa na bieżąco będziemy informować.

Terminy dyżurów pozostałych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dostępne są na stronie Biura Edukacji.

Link: https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne