Dyżur wakacyjny 2023

DYŻUR WAKACYJNY

  • Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego: 07:00 – 17:00

  • Stawka żywieniowa za dzień wynosi: 16,00

  • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:
    16 1030 1508 0000 0005 5112 4002

  • Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

Opłatę za dyżur wakacyjny należy uiścić od dnia 10 maja do 24 maja,
na numer konta bankowego: 16 1030 1508 0000 0005 5112 4002

W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko dziecka, z dopiskiem dyżur wakacyjny.

Stawka żywieniowa za 1 dzień pobytu dziecka w placówce to 16 zł.

Zestawienie opłat na dyżur wakacyjny według turnusów:
1 tydzień (14-18.08) – 64 zł
2 tydzień (21-25.08) – 80 zł
3 tydzień (28-31.08) – 64 zł
1 i 2 tydzień (14 – 25.08) – 144 zł
2 i 3 tydzień (21-31.08) – 144 zł
1 i 3 tydzień (14-18.08; 28-31.08) – 128 zł
1; 2 i 3 tydzień (14-31.08) – 208 zł.

Potwierdzenie płatności proszę wysyłać na adres: OKazmierczyk@eduwarszawa.pl

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 435 odbędzie się:
od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.
Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole.
Informacja o terminach dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w załączeniu.
Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów. Więcej informacji o terminach
i zasadach zapisów opublikujemy w lutym br.

PRZEDSZKOLA-dyżury wakacyjne 2023

Harmonogram opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2023 r.

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 20.00 

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 21 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane podpisem zaufanym/kwalifikowanym.

10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

od 10 maja do 24 maja 

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

29 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca 

30 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

od 31 maja godz. 9:00 do 5 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

od 6 czerwca do 9 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

12 czerwca od 13:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

13 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

Link do zapisów na dyżur wakacyjny wraz z zasadami dostępne na stronie internetowej

Biura Edukacji

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci2

 

Współpracujemy z:
Skip to content