Opłaty

Stawka żywieniowa: (opłacana JEST „z góry” na początku każdego miesiąca)
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1928/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach M.st. Warszawy.

16,00 zł (3 posiłki)
12,80 zł (2 posiłki)

Szanowni Rodzice.

Od września 2018 r. możecie Państwo wpłacać pieniądze, za żywienie dzieci (po uzyskaniu w sekretariacie kwoty do wpłaty) na konto bankowe:

Nr konta: 16 1030 1508 0000 0005 5112 4002

W tytule proszę podać imię, nazwisko i nazwę grupy dziecka.

 

Dane konta Rady Rodziców:

Rada Rodziców Przedszkola Nr 435 w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 24, 01-471 Warszawa

Millennium Bank S.A.

Nr konta: 92 1160 2202 0000 0004 7534 4835

Składki należy uiścić do w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (za danym miesiąc).

W tytule przelewu wpisujemy: nazwę grupy/imię i nazwisko Dziecka/miesiąc wpłaty

Przykład: Sówki/Jan Kowalski/09_2020

 

Telefon do Przedszkola Nr 435 – 723-244-863

Telefon do zgłaszania nieobecności dziecka723-244-861

Przypominamy, że nieobecności dzieci zgłaszamy pierwszego dnia do godziny 9:00, a dzieci do Przedszkola przyprowadzamy do godziny 8:20.

Odpisy – dni nieobecności dziecka odpisujemy – zwracamy, przy kolejnej opłacie za przedszkole, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności. Jeżeli jednak rodzic zawiadomi przedszkole w dniu poprzedzającym lub w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9.00, że dziecko będzie nieobecne, odpisujemy również pierwszy dzień.

Współpracujemy z:
Skip to content